Poniedziałek 12 listopada br. dniem wolnym od zajęć

W związku z ogłoszeniem poniedziałku 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy informujemy, iż Szkoła nasza tego dnia nie pracuje. Nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz nie będzie działało przedszkole oraz szkolna świetlica. Zapraszamy do godnego uczczenia Święta Niepodległości 11 listopada i uczestnictwa w uroczystościach.

Dyrekcja