Stołówka zaprasza na smaczne obiady

Ogłoszenie Stołówki

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków od 3 grudnia 2018 roku.

  1. Wpłaty dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
   w godz. 8.00–15.00 lub na konto:
   Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
   tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
   Karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 108
  2. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
  3. Opłata za obiady w grudniu br. wynosi: 14 x 2,80 = 39,20 zł
  4. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (19 dni ) 152,00 zł
  5. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (19dni ) 128,00 zł
  6. Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

  I przerwa 11.50 -12.10

  II przerwa 12.55 -13.10

 1. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 35
 2. Odpisy obowiązują od następnego dnia po zgłoszeniu.
 3. Istnieje możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.