Pomoce do gabinetu logopedycznego

Pomoce dydaktyczne zostały zakupione do gabinetu logopedy. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu gości przybyłych na nasze szkolne jasełka.  Zostały one zakupione za zebrane podczas jasełkowej kawiarenki datki. Pomoce dydaktyczne już dotarły do Rady Rodziców, a w poniedziałek 4 lutego br. trafią do logopedy. Jeszcze raz dziękujemy!

Rada Rodziców i Dyrekcja