Innowacje pedagogiczne realizowane  w Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi

Innowacje pedagogiczne realizowane  w Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi

w roku szkolnym 2018/2019

 

  • Innowacja matematyczna w klasie IV a „Soroban – japońskie liczydło” realizowana przez mgr A. Bochrę
  • Innowacja pedagogiczna w kl. IV a „Drama i elementy pedagogiki C. Freineta w nauczaniu języka polskiego” realizowana przez mgr L. Łatanik – Górską
  • ,,Uczeń w świecie tekstów kultury” w klasie VII a realizowana przez dr A. Kerlin
  • Innowacja pedagogiczna dla oddziału przedszkolnego 5-latków ,,SKACZEMY Z RADOŚCI”. Zajęcia rozwijające Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne realizowane przez mgr M. Kawecką – Piłat
  • Innowacja pedagogiczna dla klasy II b. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze ,,Spójrz Inaczej”  z wykorzystaniem muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii realizowane przez mgr M. Kawecką – Piłat