Uwaga Rodzice i Opiekunowie: „Ja w internecie. Program szkoleniowy rozwoju kompetencji cyfrowych”

Przedsięwzięcie polega na przeprowadzeniu cyklu bezpłatnych szkoleń, dzięki którym mieszkańcy dowiedzą się, jak sprawnie i bezpiecznie funkcjonować w internecie.

W ramach projektu sfinansowane zostaną bezpłatne szkolenia, których głównym założeniem jest zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu oraz e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne, a także społeczne w bezpieczny i legalny sposób, przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 25. rok życia, w tym: osoby niepełnosprawne, rolnicy, osoby niepełnosprawne ze specjalnymi potrzebami szkoleniowymi, a także seniorzy zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Rumia, które ukończyły 25 rok życia w chwili przystąpienia do konkursu.

W ramach projektu gmina oferuje bezpłatne wsparcie w postaci szkoleń: „Rodzic w internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog) ”.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie zapraszamy do kontaktu telefonicznego (nr tel. 58 679-65-39) i osobistego odwiedzenia siedziby Urzędu Miasta w Rumi (ul. Sobieskiego 7), pokój 010.

W marcu od 26.03.2019 do 27.03.2019 r.:

  • „Kultura w sieci” realizowany w godz. 8.00-14.00
  • „Moje finanse w sieci” w godz. 8.00-14.00
  • „Rodzic w Internecie”, realizowany w godz. 14.00-20.00

W kwietniu 2019 r. (6-7 kwietnia br.) uczestnikom projektu oferowane jest w postaci szkoleń:

  • „Rodzic w Internecie”, realizowany w godz. 8.00-14.00
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” w godz. 14.00-20.00

W maju od 22,05 do 23.05.2019 r.

  • Działam w sieciach społecznościowych”, realizowany w godz. 8.00-14.00
  • Tworzę własną stronę internetową (blog)” w godz. 14.00-20.00

Od 29.05. do 30.05.2019 r.

  • „Rolnik w sieci” realizowany w godz. 8.00-14.00

W czerwcu od 11.06. do 13.06.2019  r.

  • „Moje finanse w sieci” realizowany w godz. 8.00-14.00