Spotkanie z historią kościoła i kultu Maryi Wspomożycielki w Rumi.

08 marca kl. I A i I C pod opieką pani katechetki i  wychowawców udały się na spotkanie z historią kościoła i kultu Maryi Wspomożycielki w Rumi.

W sanktuarium oczekiwał na dzieci proboszcz parafii ks. Janusz Sikora SDB, który pogłębił wiedzę dzieci na temat wiary oraz przypomniał znaczenie ołtarza, tabernakulum, chrzcielnicy i konfesjonałów. Zachęcił dzieci do aktywnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści o wydarzeniach historycznych przedstawionych na witrażach kościelnych, podziwiali ich piękno i żywe barwy. Dzieci wspólnie zmówiły modlitwę i zaśpiewały kilka pieśni religijnych.  Proboszcz nagrodził aktywność dzieci  drobnymi upominkami.

Po zakończeniu spotkania dzieci udały się pod pomnik w formie popiersia z brązu  upamiętniający salezjańskiego księdza, twórcę melodii Apelu Jasnogórskiego, który ostatnie lata życia spędził w parafii pw. NMP Wspomożenia Wiernych. Pani katechetka przypomniała dzieciom najważniejsze informacje dot. tej ważnej dla naszej szkoły postaci.

Zachwycone a zarazem zmęczone natłokiem wrażeń dzieci bezpiecznie powróciły na zajęcia do szkoły.

Anna Klepczyńska