Kalendarium egzaminów

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W tym roku naszych absolwentów czeka egzamin końcowy klas ósmych. Jest on rozpisany po raz pierwszy. Jest też szczególnie ważny przy ubieganiu się o miejsce w kolejnym etapie edukacji. Jest jeszcze trochę czasu by powtórzyć wiadomości. Mamy nadzieję, że systematyczna praca pod kierunkiem naszych Nauczycieli da pozytywne wyniki. Nasi uczniowie będą godnie reprezentować nas w liceach, technikach, szkołach zawodowych. Ale najpierw egzaminy!

W terminie głównym od 15 do 17 kwietnia br.

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – od godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – od godz. 9:00

W terminie dodatkowym język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00; język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Ogłaszanie wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r. Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

Gościmy też w naszych murach gimnazjalistów.

HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO od 10 do 12 kwietnia br.

część humanistyczna

10 kwietnia 2019 r. (środa)

z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

część matematyczno-przyrodnicza

11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

z zakresu matematyki – godz. 11:00

język obcy nowożytny

12 kwietnia 2019 r. (piątek)

na poziomie podstawowym godz. 9:00

na poziomie rozszerzonym godz. 11.00

W dniach 10-12 kwietnia br. i 15-17 kwietnia br. nie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nie pracuje też Świetlica.

W zwyczajnym trybie pracują oddziały przedszkolne.