Wyróżnienia w Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży

Uczniowie naszej Szkoły i gimnazjum otrzymali wyróżnienia  w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku

 Szymon Niemczuk z kl. III D gimnazjum oraz Kamila Stawicka z kl. VIII B otrzymali wyróżnienia w XXXV Międzynarodowym Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej w Słupsku.

Na konkurs nadesłano 8695 zestawów wierszy, opowiadań i prób dramatycznych z 561  szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych z całej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Litwy i Ukrainy.

Piękne, sugestywne motto 35. edycji konkursu, „Księżyc nareszcie dogania słońce”, które oczarowało wszystkich jurorów, zawdzięczamy   laureatce – uczennicy klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie –   Julii Perzyńskiej-Wydrych.

Czternastoosobowa komisja jurorów po trzech miesiącach bliskich kontaktów z twórczością młodych literatów wyłoniła 161 laureatów ze szkół polskich i 30 ze szkół polonijnych, wyróżniła zaś 237 uczniów z naszego kraju i 34 polonijnych – w czterech grupach wiekowych:

  • klasy I – IV szkoły podstawowej,
  • klasy V –VI szkoły podstawowej,
  • klasy VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum,
  • klasy I-III Liceum i I-IV technikum
    w kategoriach: poezja i proza oraz 5 wyróżnień w kategorii „Wiersze malowane.”

Nagrodzone utwory literackie zostaną opublikowane w 28. już książce pokonkursowej i będą wręczone młodym literatom podczas uroczystej gali 27 maja 2019 r. w Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Irena Burczyk