UWAGA! HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

PRZYPOMINAMY RAZ JESZCZE

W tym roku naszych absolwentów czeka egzamin końcowy klas ósmych. Jest on rozpisany po raz pierwszy. Jest też szczególnie ważny przy ubieganiu się o miejsce w kolejnym etapie edukacji. Jest jeszcze trochę czasu by powtórzyć wiadomości. Mamy nadzieję, że systematyczna praca pod kierunkiem naszych Nauczycieli da pozytywne wyniki. Nasi uczniowie będą godnie reprezentować nas w liceach, technikach, szkołach zawodowych. Ale najpierw egzaminy!

W terminie głównym od 15 do 17 kwietnia br.

język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – od godz. 9:00

matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – od godz. 9:00

język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – od godz. 9:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

UWAGA Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:

  1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut / uczniowie z orzeczeniami 180 minut
  2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut / uczniowie z orzeczeniami 150 minut
  3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut / uczniowie z orzeczeniami 135 minut

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W terminie dodatkowym

język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00

matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00;

język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Ogłaszanie wyników egzaminu ósmoklasisty przewidujemy na 14 czerwca 2019 r.

Wydanie zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

Powodzenia!

W dniach 15-17 kwietnia br. nie odbywają się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Nie pracuje też Świetlica. 

Dyrekcja