Informator dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych przygotowało Starostwo!

Starosta wejherowska p. Gabriela Lisius poinformowała nas, iż Starostwo wejherowskie przygotowało w związku z rekrutacją do szkól ponadgimnazjalnych i ponad podstawowych na rok szkolny 2019/2020 Informator dla Kandydatów. W poniedziałek nasi ósmoklasiści go otrzymają!

W informatorze zawarte są w zwięzłej formule oferty edukacyjne szkół publicznych prowadzonych przez powiat wejherowski.

Publikacja ta może wspomóc Rodziców i naszych uczniów w podjęciu decyzji absolwentów szkół podstawowych w zakresie wyboru szkoły w powiecie wejherowskim, w której spełniając obowiązek nauki uczniowie rozwiną swoje zainteresowania, pasje, zdobędą zawód.

Uwaga! Informator jest dostępny w nakładzie wystarczającym dla każdego absolwenta.

Jednocześnie pani Starosta podziękowała za współpracę w zakresie badania aspiracji edukacyjnych absolwentów.

Informator zostanie wręczony naszym absolwentom po egzaminie ósmoklasistów!

Dyrekcja