Komunikat dla Rodziców i Opiekunów!

W naszej Szkole, podobnie jak w całym kraju, trwa strajk w większości placówek oświatowych.

Informujemy:

W wtorek 23 kwietnia br. dla oddziałów przeszkolnych odbywają się zajecia opiekuńcze w godzinach 6.30-17.00

W środę 24 kwietnia, w czwartek 25 kwietnia i w piątek 26 kwietnia odbywają się zajęcia opiekuńcze  dla oddziałów przedszkolnych i dzieci z klas 1-2 w godzinach od 6.30-17.00

Obiady będą wydawane tylko dla dzieci, które korzystały z opieki w świetlicy szkolnej.  Opłaty pozostałych uczniów i podopiecznych będą rozliczone w maju br.

Dziękuję Rodzicom/opiekunom za zrozumienie oraz wyrazy troski o polską oświatę. Komunikaty będą Państwu przekazywane na bieżąco.

Dyrekcja