Liderzy Matematyki

W projekcie Lider Matematyki nagrodzono najlepszych matematyków Rumi.

Ze Szkoły Podstawowej Nr 8 Liderami Matematyki zostali: Barbara Kaźmierska i Tomasz Kuraczyk z klasy 4a oraz Weronika Niemczynowicz z klasy 7e.

Uczniowie wyróżnili się w nauce matematyki. Mają końcowe oceny celujące oraz brali czynny udział w Pomorskich Meczach Matematycznych.

Gratulujemy!