Zapraszamy na obiady do szkolnej stołówki

W naszej szkolnej Stołówce wydawane są smaczne i pożywne obiady, dlatego też zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków do korzystania z posiłków. 

Oddziały przedszkolne będą korzystały ze stołówki od 2 września 2019 r.

Uczniowie szkoły podstawowej od 4 września 2019 r.

Wpłaty za posiłki dokonuje się u pani intendent s. 108 do każdego 10-tego każdego miesiąca
w godz. 8.00–15.00

lub na konto:
Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
Karty obiadowe na posiłki będą wydawane za okazaniem dowodu wpłaty w pokoju 108.

  1. Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.
  2. Opłata za jeden obiad wynosi 2,80 zł. Opłata za wrzesień to 53,20 zł.
  3. Grupa przedszkolna – 4 posiłki – stawka dzienna to 8 zł, opłata za wrzesień 168 zł. 
  4. Grupa przedszkolna – 3 posiłki – stawka dzienna to 6,40 zł, opłata za wrzesień 134,40 zł. 
  5. Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I przerwa 11.50 -12.10

II przerwa 12.55 -13.10

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 wew. 352

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.