Pierwsze tygodnie w szkole – Apel Porządkowy

W czwartek, 12 września, odbyły się pierwsze w tym roku apele informacyjno-porządkowe dla uczniów wszystkich klas.

P. wicedyrektor Anna Bandura wraz z psychologiem szkolnym p. Aleksandrą Kasprzyk oraz pedagogiem p. Anną Okrój  przypomniały ważne kwestie związane z bezpiecznym i kulturalnym zachowaniem w szkole.
Należą do nich przede wszystkim:

– bezpieczne poruszanie się po korytarzach szkoły: nie wolno biegać, przepychać się, potrącać innych;

– właściwe korzystanie z nowych toalet szkolnych, placu zabaw i zachowanie porządku w tych miejscach.

– dbanie o porządek i czystość wokół siebie, prawidłowe zachowanie w toaletach szkolnych;

– kulturalne zachowanie wobec wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi szkoły oraz wobec koleżanek i kolegów.

Pani pedagog  przypomniała, że szkoła to nasz wspólny dom i powinniśmy o niego wszyscy dbać. Kulturalny człowiek nie krzyczy i nie używa wulgaryzmów, nie zostawia po sobie śmieci i nie dopuszcza, by wokół niego było brudno. Jeśli widzi leżący papierek, podnosi go.  Pedagog szkolna zwróciła uwagę, że Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jej wygląd i dobre imię. Na to, jaka jest opinia o szkole, ma wpływ każdy uczeń – to, w jaki sposób o niej mówi i jak ją reprezentuje na zewnątrz.