Czy i jak ubezpieczyć dziecko w Szkole

W związku z zapytaniami dotyczącymi ubezpieczenia uczniów informujemy, że Rodzice ubezpieczają swoich dzieci we własnym zakresie, wybierając dowolnego ubezpieczyciela, zgodnie z ofertą ubezpieczeniową.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta tylko z woli rodziców. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest bowiem dobrowolne.

Ofertę przygotowało dla Szkoły jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Polisa zawierana jest elektronicznie – został wygenerowany link. Rodzice, Nauczyciele, każdy kto chce ubezpieczyć swoje Dziecko może skorzystać z linka: klikamy w link, następnie wybieramy wariant jaki nas interesuje, wpisujemy swoje dane i dane dziecka , przekierowuje nas do zalogowania, płacimy przelewem i od razu mamy podgląd do polisy (certyfikat ubezpieczenia )

  Ulotka-NNW-szkolne-2019-2020.pdf (38 pobrań) OWU-Twoje-Dziecko.pdf (29 pobrań)

Link do polisy

https://twojedziecko.aviva.pl/?token=E1A7CC283ACA0F7DB7D31543D7DFBC43FEE26285

Jako, że ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla dzieci uczęszczających do SP Nr 8 i przedszkola (jak i do innych szkół) jest dobrowolne to rodzice podejmują decyzję o wykupieniu polisy. Rodzice mają pełną swobodę w wyborze polisy.

Tylko o ile uczniowie biorą udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia jest obowiązkowe (art. 14 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych Dz. U. z 2017 r. poz.1553).

W związku z różnorodnymi ofertami towarzystw ubezpieczeniowych zwracamy uwagę na  przeanalizowanie zakresu ubezpieczenia. Warto zastanowić się już na początku edukacji nad ubezpieczeniem. Daje ono dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych (z wyjątkiem wspomnianej sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną).

To rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela.