Innowacje pedagogiczne

Innowacje pedagogiczne realizowane  w Szkole Podstawowej Nr 8 w Rumi

w roku szkolnym 2019/2020

  • Innowacja matematyczna w klasie Va „Soroban – japońskie liczydło” – realizowana przez mgr A. Bochrę
  • Innowacja pedagogiczna w kl. Va „Drama i elementy pedagogiki C. Freineta w nauczaniu języka polskiego” realizowana przez mgr L. Łatanik – Górską
  • ,,Uczeń w świecie tekstów kultury” w klasie VIIIa – realizowana przez dr A. Kerlin
  • Innowacja pedagogiczna dla oddziału przedszkolnego 5-latków ,,SKACZEMY Z RADOŚCI”. Zajęcia rozwijające Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – realizowane przez mgr M. Kawecką – Piłat
  • Innowacja pedagogiczna dla klasy IIIb. Zajęcia profilaktyczno – wychowawcze ,,Spójrz Inaczej”  z wykorzystaniem muzykoterapii, bajkoterapii, arteterapii – realizowane przez mgr M. Kawecką – Piłat
  • Innowacja metodyczno-programowa dla oddziałów przedszkolnych „Kodowanie to nauka i zabawa” w oparciu o projekt „Uczymy dzieci programowania” oraz „Kodowanie na dywanie”  – realizacja p. Agnieszka Erdman