Zebrania z Rodzicami: skrócony plan lekcji 28 stycznia br.

We wtorek 28 stycznia br. będzie obowiązywał skrócony plan lekcji. Zajęcia lekcyjne zakończą się tego dnia o godz. 13.30.

Obiady wydawane będą w stołówce w czasie przerw, w porach zgodnych ze skróconym planem lekcji.

Świetlica oraz oddziały przedszkolne pracują w tradycyjnym rytmie bez zmian.

ZEBRANIA Z RODZICAMI

wtorek 28 stycznia br. godz. 17.00 – Rodzice uczniów klas V-VIII

środa 29 stycznia br. godz. 17.00 – Rodzice uczniów klas I-III