W NASZEJ SZKOLE SEGREGUJEMY ODPADY!

SEGREGACJA odpadów to oddzielenie ze strumienia odpadów, surowców wtórnych, takich jak aluminium, szkło, plastik i papier. Surowce te mogą być powtórnie przetworzone na nowe przedmioty, czyli poddane recyklingowi.

DLACZEGO WARTO SEGREGOWAĆ ODPADY?
Segregując odpady w szkole i w domu możecie przyczynić się do ochrony środowiska. Dzięki segregacji mniej odpadów trafi na wysypiska, które się przepełniają i dlatego trzeba budować nowe. Wiele surowców wtórnych marnuje się na wysypiskach. Dzięki przetwarzaniu surowców wtórnych oszczędzamy energię, wodę oraz zasoby nieodnawialne Ziemi, takie jak rudy metali, węgiel, ropę naftową.

Na lekcjach wychowawczych uczniowie dowiedzą się jak trzeba segregować śmieci.

Po Feriach Dzięki Radzie Rodziców pojawiły się w naszej szkole kolorowe kosze na śmieci.
Uczniowie mogą samodzielnie segregować odpady: papier, szkło i plastik oraz odpady zmieszane.  Dodatkowo też staną pojemniki na plastikowe nakrętki – które zbieramy dla niepełnosprawnego chłopca.

Mamy nadzieję, iż wszyscy uczniowie będą prawidłowo segregować śmieci i tym samym dbać o środowisko, czyste lasy, podwórka, drogi, place zabaw.

Udział w akcjach ekologicznych ma na celu kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za stan środowiska, zachęcić do codziennego dbania o czystość wokół siebie i najbliższego otoczenia.