Jak motywować do nauki? Zapraszamy na spotkanie 10 marca br.

We wtorek 10 marca br.  o godz. 16.10 zapraszamy Rodziców naszych uczniów na spotkanie z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym. Odbędzie się ono na szkolnym holu, na drugim piętrze SP Nr 8. Tematem spotkania będzie motywacja uczniów do nauki.

Spotkanie będzie podsumowaniem warsztatów, które wcześniej odbyły się w poszczególnych klasach. Wnioski z warsztatów oraz wskazówki dotyczące wsparcia edukacyjnego w domu zostaną przekazane Rodzicom. Warto bowiem poznać techniki wzmacniania motywacji. Na najlepszych efektach edukacyjnych zależy nam wszystkim. Zachęcamy do przybycia.

Uwaga! Konsultacje z Rodzicami uczniów klas I-VIII odbędą się także 10 marca br. o godz. 17.00