Rodzice i uczniowie – czas na przypomnienie i pogłębienie wiedzy, czyli domowa edukacja

Nasza Szkoła – jej sekretariat i administracja, pracują od godz. 8.00 do godz. 14.00.

Nie ma lekcji i innych zajęć. Nie pracuje przedszkole ani świetlica. Ten stan będzie trwał co najmniej do 25 marca br.

Do dyspozycji jest kontakt telefoniczny i szkolny e-mail.

W sytuacjach nagłych niezbędnego kontaktu lub konieczności dostarczenia dokumentów należy to uczynić to przez okienko podawcze na portierni Szkoły.

Nie wchodzimy na teren Szkoły.

Nauczyciele otrzymają informacje o zleceniach prac domowych i o wytycznych do kontaktu z uczniami poprzez komputer.

Minister Edukacji apeluje: „Nie traktujcie tych dwóch tygodni jako dodatkowych ferii, wykorzystajcie ten czas na pogłębienie wiedzy”.  

Do Rodziców apelujemy by wsparli wykorzystanie czasu społecznej kwarantanny do powtarzania przez uczniów, szczególnie klas VIII, materiału.  Sięgnijmy po domowy plan lekcyjny. Można zorganizować edukację domową z pożytkiem dla dzieci i rodziców. Matematyka, chemia, fizyka także na platformie on-line może okazać się bardzo interesująca.

Internet daje ogromne możliwości. Oto kilka przykładów platform edukacyjnych:

Adamed SmartUp, w której popularyzatorzy nauki prezentują rozmaite tematy z dziedziny biologii, chemii i fizyki.

QuizMe posłuży do sprawdzanie wiedzy z geografii, astronomii, chemii, fizyki, języków polskiego i obcych.

Histlandia to zestaw animowanych ćwiczeń uzupełniających z historii
dla uczniów szkoły podstawowej.

Khan Academy – krótkie filmy wyjaśniają zagadnienia z matematyki, biologii, fizyki, chemii, programowania, które potem można przećwiczyć w zadaniach online.

Pi-Stacja – wideo matematyczne, obejmujące cały zakres podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej wraz z zadaniami on-line.

Do tego: filmy edukacyjne, przyrodnicze, dokumentalne, historyczne i powtarzamy kolejne działy z podręcznika.

Damy radę!