Rekrutacja do przedszkola i pierwszej klasy

Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w SP Nr 8 na rok szkolny 2020/2021 zostanie wywieszona w poniedziałek 23 marca br. na oszklonych drzwiach portierni.

Lista będzie udostępniona do wglądu od godz. 8.00 do 14.00 zgodnie z godzinami funkcjonowania Szkoły w ograniczonym zakresie.

Do 27 marca br. należy poświadczyć wolę przyjęcia dziecka do przedszkola w SP nr 8 na podpisanym druku, który można pobrać ze strony internetowej szkoły w zakładce REKRUTACJA.

Dokument ten należy wrzucić do urny znajdującej się w przedsionku Szkoły, w godzinach jak powyżej.

Jest też możliwość przesłania do 27 marca br. podpisanego przez Rodzica/Opiekuna skanu dokumentu na adres e-mailowy

sp8@rumia.edu.pl

3 kwietnia br. rusza postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca dla dzieci realizujących wychowanie przedszkolne w placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Rumia.

Od 23 marca br. rusza rekrutacja do klas I dzieci spoza obwodu SP Nr 8.
Niezbędny dokument znajduje się na stronie Szkoły

sp8.rumia.edu.pl

w zakładce REKRUTACJA.