Pozostaje aktualne zawieszenie zajęć

W związku z wytycznymi GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.) w zgodzie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045) informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 8  w Rumi, za zgodą organu prowadzącego i mając na względzie pandemię COVID-19 w trosce o zdrowie i życie dzieci i kadry nauczającej, zawiesza w dalszym ciągu funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych od 6 maja 2020 r.