Komunikat o zajęciach on-line dla wybranych klas

Przypominamy, że w dniach od 23 do 25 września br. lekcje w trybie zdalnym odbywają się w klasach IVa, IVb, VIIb i VIIIb. Uczniowie tych klas zobowiązani są do zalogowania się na e-Librus zgodnie z przydzielonym planem lekcji. Frekwencja będzie sprawdzana.

Zajęcia odbędą się będą przez obowiązujący u nas, podstawowy komunikator e-Dziennik.