Zaproszenie na spotkanie z bajką dla uczniów klas 1 i 2 SP Nr 8

Z A P R O S Z E N I E

dla

uczniów klas 1 i 2 SP Nr 8 w Rumi 

Październikowe

„SPOTKANIA Z BAJKĄ, BAŚNIĄ, WIERSZEM…” 

w szkolnej bibliotece

/dla chętnych uczniów klas 1 i 2 / 

Spotkania odbywać się będą w czasie długich przerw wg GRAFIKU SPOTKAŃ ustalonego przez nauczycieli biblioteki oraz wychowawców klas 1 i 2.

5 – osobowa grupa uczniów  wyznaczona przez wychowawcę zgłasza się do szkolnej biblioteki.

Spotkania odbywać się będą  z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Nauczyciele biblioteki szkolnej serdecznie  zapraszają wszystkie chętne dzieci

Grażyna Ostrowidzka i Lucyna Chrobocińska