Zapraszamy na obiady do szkolnej stołówki w październiku

Zapraszamy wszystkich uczniów do korzystania z posiłków w naszej stołówce.

 1. Wpłaty dokonuje się na konto do każdego 10-tego każdego miesiąca
  Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
  tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc.
  Karty obiadowe na posiłki będą wydawane.
 2. Ważne jest terminowe dokonywanie wpłat.
 3. Opłata za obiady w m-c październiku br. wynosi: 21 dni x 3,50 = 73,50 zł
 4. Grupa przedszkolna – 4 posiłki (22dni ) 220,00 zł
 5. Grupa przedszkolna – 3 posiłki (22dni ) 176,00 zł
 6. Obiady wydawane są na przerwach obiadowych: I przerwa 11.00 -11.15;                                                                                  II  przerwa 12.00 -12.15;                                                                                                                                                                      III  przerwa 13.00 -13.15
 7. Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 w 356 lub e-mail: t.weckowicz@rumia.edu.pl  
 8. Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu. Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.