Pasowanie na Ucznia w Ósemce

W środę, 30 września 2020 roku odbyła się w Ósemce wyjątkowa uroczystość – Pasowanie na Ucznia SP Nr 8 w Rumi.

Uczniowie klas pierwszych pięknie przygotowały się do tej uroczystości. Tego dnia przyszły w odświętnych strojach. Powitane zostały przez panią dyrektor Marzenę Górską, która złożyła dzieciom życzenia, aby czuli się w szkole bezpiecznie, by zdobywali wiedzę, rozwijali swe talenty, mądrze gospodarowali czasem, korzystali z wsparcia nauczycieli i odnosili sukcesy, które dadzą satysfakcję im, ich rodzicom i ich nauczycielom.

Wśród gości były p. Karolina Rydzewska, radna i przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania  Rady Miejskiej oraz przedstawicielki Rady Rodziców: jej przewodnicząca  p. Aneta Kazanecka oraz z-ca przewodniczącej RR p. Anna Krzyżankowska – Glińska.

Miała miejsce prezentacja klas pierwszych pod kierunkiem pań wychowawczyń: Magdaleny Kaweckiej-Piłat (IA), Agnieszki Erdman (IB), Barbary Gil (IC) i Marty Pluszyńskiej (ID). Piosenka na tę okazję pt. „Pierwszaczek” otworzyła ceremonię: „Puk, puk, to ja – mały uczeń pierwszaczek; Puk, puk, to ja – taki dzielny uczniaczek; Puk, puk, to ja – pukam szkoło do twych drzwi; Puk, puk, to ja proszę bądź przyjazna mi…„.

Najważniejszym momentem był akt złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania. Po wezwaniu: „Zapraszam do uroczystego ślubowania” uczniowie powtarzali: „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę się starał swym zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.

Pani dyrektor Marzena Górska i prawująca opiekę merytoryczną nad najmłodszymi pani wicedyrektor Anna Bandura dokonały aktu uroczystego ślubowania poprzez symboliczne dotknięcie ramienia każdego ucznia specjalnym ołówkiem.  Towarzyszyły temu słowa: Pasuję Ciebie na ucznia klasy pierwszej naszej szkoły.

Były upominki od Rady Rodziców (słodycze) i Rady Miejskiej Rumi (odznaki Dzielnego Jednorożca i materiały do zajęć plastycznych od przewodniczącej Komisji OiW Rady Miejskiej), życzenia i klasowe fotografie.

W związku z panującym reżimem sanitarnym ceremonia musiała siłą rzeczy mieć nieco inny charakter.

Ten ważny dzień oficjalnego przyjęcia do grona uczniów pozostanie w pamięci. Oby był dobrą prognozą na dalsze etapy edukacji.