W Dniu Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej życzę Nauczycielom oraz wszystkim Pracownikom Ósemki, aby Wasza praca dawała satysfakcję, spotykała się z uznaniem i szacunkiem uczniów i ich rodziców, byście w ich oczach byli przewodnikami rozbudzającymi mądrą ciekawość świata.

 

W trudnym czasie zagrożenia epidemicznego  życzę zdrowia, wytrwałości, optymizmu, o ile to możliwe – tylko dobrych dni oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji, której źródłem jest świadomość wspierania uczniów w ważnych chwilach ich życia. Oby nie brakowało Wam wytrwałości i weny twórczej, a prowadzone lekcje i zajęcia przynosiły wiele satysfakcji z przekazywania wiedzy i umiejętności.

Marzena Górska