W szkole osoby trzecie mają obowiązek zakrywania ust i nosa. W trosce o nasze dzieci

Przypominamy! Na terenie placówki oświatowej SP Nr 8 w Rumi obowiązuje bezwzględny nakaz zasłaniania nosa i ust przez osoby wchodzące na teren szkoły, nie będące jej uczniami i przedszkolakami. Dotyczy to także wszystkich Rodziców/Opiekunów. 

Od 10 października br. zasady ze strefy żółtej zostały wprowadzone na terenie całego kraju. Rząd zmienił zasady zakrywania ust i nosa. W miejscach ogólnodostępnych muszą zasłaniać nos i usta wszyscy, chyba że mają zaświadczenie od lekarza o przeciwskazaniach (czyli za wyjątkiem osób z przeciwskazaniami medycznymi, potwierdzonymi stosownym zaświadczeniem lekarskim), co jednak nie zwalnia z obowiązku utrzymywania dystansu społecznego.

W ślad za tym Dyrektor SP Nr 8 w Rumi wydała Zarządzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakazując obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie wchodzące i przebywające na terenie szkoły.

 By zminimalizować ryzyko zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 w trosce o bezpieczeństwo uczniów, przedszkolaków i nauczycieli  główną wytyczną pozostaje bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, a przede wszystkim obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie wchodzące na teren placówki i przychodzące do budynku szkoły.

Wymagane jest przestrzeganie utrzymywania dystansu społecznego (minimum 1,5 metra). Wirus najczęściej przenosi się bowiem w wyniku bliskiego kontaktu z chorym.  Istotne jest również unikanie dużych zbiorowisk ludzkich oraz częste i poprawne mycie rąk. Nie można zapominać także o ograniczeniu dotykania ust i nosa brudnymi dłońmi.

Skuteczna walka z koronawirusem polega na przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania, tzw. DDMA:

  • Dystans
  • dezynfekcja
  • maseczka
  • aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem.