Poświęcenie sztandaru 15 października 2020 r.

Poświęcenie sztandaru 15 października 2020 r.