Przejęcie sztandaru Szkoły

Przejęcie sztandaru Szkoły