Sztandar to symbol, cześć i honor

W czwartek 15 października br. w naszej szkole miała miejsce niecodzienna uroczystość: wręczenie i poświęcenie sztandaru SP Nr 8 w Rumi z wizerunkiem jej patrona ks. Stanisława Ormińskiego. Mottem były słowa „Każdy człowiek powinien żyć tak, by stanowić wzór dla innych”.  Przykładem takiej postawy ksiądz Stanisław Ormiński.

Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz dr Janusz Sikora, proboszcz parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, ważnego sanktuarium, którym opiekują się księża salezjanie.

Uczniowie Ósemki przypomnieli postać patrona, a opowieść uzupełnił pokaz multimedialny i odegranie melodii Apelu Jasnogórskiego, którą skomponował patron.

A oto kilka fragmentów z życiorysu kapłana, którego wizerunek znajduje się na płacie sztandaru. Przyszły kapłan i kompozytor urodził się 17 listopada 1911 roku w Porębie Górnej, w powiecie olkuskim na południu Polski. Odpowiadając na głos Bożego powołania szesnastoletni Stanisław, wstąpił na drogę przygotowującą do kapłaństwa i 29 maja 1938 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie.

Po wybuchu II wojny światowej ks. Stanisław został zaprzysiężony w Armii Krajowej. Na jego ręce wielu żołnierzy składało przysięgę.  W 1944 roku podczas tragicznego, krwawego Powstania Warszawskiego, służył posługą kapłańską żołnierzom Grupy Bojowej AK „Krybar” i w szpitalu przy ulicy Foksal. Spowiadał, odprawiał msze święte w podwórkach i na klatkach schodowych, chował poległych.

Po wojnie ksiądz zajął się pracą duszpasterską, dydaktyczną oraz muzyczną placówkach prowadzonych przez księży salezjanów. Zarażał innych miłością do muzyki. Największym jego sukcesem było napisanie melodii Apelu Jasnogórskiego. Melodia „Apelu Jasnogórskiego” jest znana i śpiewana przez Polaków na całym świecie.

W 1961 roku  ksiądz Ormiński rozpoczął pracę w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, gdzie prowadził   działalność wydawniczą, chór „Lira” oraz chór „Rumowia”. Zorganizował i prowadził orkiestrę dętą oraz scholę.  Wraz z  chórem koncertował we Francji, Włoszech, Watykanie i w Niemczech. Posługa trwała nieprzerwanie aż do jego śmierci w czerwcu 1987 roku.

W Rumi cennych śladów działalności  księdza  jest bardzo wiele. Członkowie Chóru „Lira” kultywują pamięć o założycielu zespołu i wybitnym muzyku. W kościele NMP Wspomożenia Wiernych organizowane są wystawy i koncerty, poświęcone ks. Stanisławowi Ormińskiemu. Utrzymywany jest serdeczny kontakt z jego rodziną. Jego imieniem nazwano jedną z ulic tego miasta, a przed świątynią parafialną, w której pełnił posługę duszpasterską, wystawiono mu piękny pomnik. Pamiątkowa tablica ku czci księdza znajduje się w Kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze.

Postać naszego patrona, wybitnego muzyka i kompozytora, patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, rozsławia festiwal muzyki religijnej.  Spełnia on ważną rolę edukacyjną. Festiwal stał się jedną z najbardziej liczących się festiwali muzyki religijnej w Polsce.

– Nasza szkoła i jej patron wpisali się na trwale w historię miasta Rumi i w życie jej mieszkańców – podkreśliła dyrektor p. Marzena Górska.

Sztandar, wyjątkowo cenny dla naszej społeczności, został odnowiony dzięki wsparciu Rady Rodziców i parafii NMP Wspomożenia Wiernych. Sztandar otoczony szacunkiem i miłością będzie symbolizował naszą Szkołę podczas uroczyści miejskich i szkolnych.  Sztandar Szkoły będzie dla naszej społeczności symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej lokalne otoczenie. Rodzina księdza Ormińskiego, przez panią Monikę Pachulską, krewną księdza, przekazała na ręce dyrekcji pozdrowienia i podziękowania szkolnej społeczności.

Podczas ceremonii poświęcenia i przekazania sztandaru członkini Rady Rodziców pani Anna Krzyżankowska – Glińska odczytała Akt Nadania Sztandaru:

„Akt Nadania Sztandaru Szkole Podstawowej nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Niniejszym aktem uroczystym przekazuję w imieniu Rady Rodziców SZTANDAR jako symbol najwyższych wartości, honoru, tradycji patriotycznych i szacunku dla człowieka oraz wspólnych dążeń rodziców, uczniów i nauczycieli, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.”

Odpowiedziała pani dyrektor Marzena Górska przejmując sztandar i przekazując uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu:

– Drodzy uczniowie, przekazuję wam ten sztandar, symbol waszej godności i powinności uczniowskiej. Strzeżcie jego honoru.

Aktu ślubowania dokonali: Dyrektor pani Marzena Górska, wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Anna Krzyżankowska- Glińska, przedstawiciel Rady Pedagogicznej pani  Anna Szlas oraz  przedstawiciele naszych uczniów: oddziałów przedszkolnych Hanna Witt, klas I Alicja Bianga, klas II Igor Gołębiewski, klas III  Paweł Antoniewicz, klas IV Dominika Samel, klas VI Barbara Kaźmierska, klas VII Oliwia Gołębiewska i klas VIII Wojciech Wiśniewski.

Oto jego treść:

My uczniowie, nauczyciele i rodzice ślubujemy:

Być wierni tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą

Pracą, nauką i wychowaniem potwierdzimy, że jesteśmy pokoleniem patriotów

Będziemy dbać o dobre imię szkoły, stać na straży wartości wypisanych na sztandarze – Bóg, Honor, Ojczyzna

Dochowamy wierności sztandarowi szkoły

O znaczeniu i symbolice sztandaru opowiedziała w bardzo osobistej wypowiedzi, nawiązującej do tradycji wojska, przewodnicząca Komisji Oświaty Miasta Rumi pani Karolina Rydzewska:

– Na sztandarach wypisane są najważniejsze wartości Bóg Honor i Ojczyzna. Najważniejsze wartości naszego życia. Chciałabym byście ten symbol, sztandar, traktowali i szanowały jak coś najbliższego, jak rodziców. Jestem z was dumna – powiedziała.

O historii szkoły oraz współpracy Rodziców ze szkołą, z gronem pedagogicznym przypomniała pani Anna Krzyżankowska-Glińska. Wśród gości byli też m.in. panie Danuta Wójcik i Joanna Smorkowska, reprezentujące związki zawodowe skupiające pracowników oświaty i wychowania, czyli NSZZ „Solidarność” i ZNP, oczywiście nauczyciele i reprezentacja uczniów Ósemki oraz autorka książki o patronie i była nauczycielka Ósemki pani Urszula Klawiter.

Uroczystość zakończyło odegranie melodii Apelu Jasnogórskiego oraz wpisy gości do księgi honorowej. Młodzież złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy pomniku księdza Ormińskiego.

Dziękujemy wszystkim naszym gościom za przybycie na uroczystość.

Księdzu proboszczowi, przełożonemu domu zakonnego Towarzystwa Świętego Franciszka Salezego dr. Januszowi Sikorze, za wsparcie naszej idei i poświęcenie sztandaru.

Radzie Rodziców za wsparcie i pyszne ciasta.

Podziękowania składamy nauczycielom Ósemki: paniom Annie Szlas, Kamili Helak, Annie Klepczyńskiej, Patrycji Moczadłowskiej, Lucynie Łatanik-Górskiej, Magdalenie Kaweckiej-Piłat, Annie Okrój, Izabeli Miotke, Barbarze Gil oraz panom Tadeuszowi Peplińskiemu, Maciejowi Jaworskiemu i innym pracownikom szkoły oraz uczniom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości .