Apel profilaktyczny

Apel profilaktyczny

Apel profilaktyczny

Notatka o apelach porządkowych

W dniu 28.10.2020 odbyły się w naszej szkole apele porządkowe dla klas I – III prowadzone przez wicedyrektor Annę Bandurę, pedagoga szkolnego Annę Okrój i psychologa Katarzynę Bielińską. Przypomniano dzieciom o właściwym zachowaniu w szkole podczas pandemii: przede wszystkim o dystansie, obniżeniu intensywności kontaktów i jak najczęstszym myciu rąk. Poruszono także, w dialogu z dziećmi, kwestie właściwego zachowania na korytarzach, w stołówce, w szatni i toaletach. Nasi uczniowie pamiętają zeszłoroczne hasło przewodnie dotyczące zachowania na przerwach: „Chodzimy spokojnie, spacerujemy”, obiecali stosować je także teraz, podobnie jak inne zasady poprawnego zachowania poza salą lekcyjną.

Reżim sanitarny wymusił prowadzenie apeli w trzech turach, a maseczki nieco utrudniały mówienie prowadzącym, jednak udało się przekazać ważne treści wszystkim uczniom klas I – III i wszyscy z nowymi postanowieniami po apelu udali się do sal, żeby kontynuować rozmowę o bezpiecznych zachowaniach z wychowawcami.