LISTOPADOWE spotkania w szkolnej bibliotece

LISTOPADOWE
spotkania w szkolnej bibliotece

dla uczniów klas I, II, III w czasie długich przerw.

1. ZAPRASZAMY NA ŁAMAŃCE … głośno czytane.

2. INNE ROZRYWKI UMYSŁOWE – zagadki, zgaduj- zgadule,  łamigłówki…

3.  GŁOŚNE CZYTANIE ULUBIONYCH PRZEZ DZIECI KSIĄŻEK.

Spotkania odbywać się będą  z zachowaniem reżimu sanitarnego. 4 – 5 – osobowa grupa uczniów zgłasza się do szkolnej biblioteki.

nauczyciele biblioteki szkolnej Grażyna Ostrowidzka i Lucyna Chrobocińska