Dzień naszego Patrona 17 listopada br.

Stanisław Ormiński, kapłan i kompozytor urodził się 17 listopada 1911 roku w Porębie Górnej, w powiecie olkuskim na południu Polski. Tego dnia 17 listopada co roku obchodzimy Dzień Patrona.

Odpowiadając na głos Bożego powołania szesnastoletni Stanisław, wstąpił na drogę przygotowującą do kapłaństwa i 29 maja 1938 roku przyjął w Krakowie święcenia kapłańskie.

Ksiądz Stanisław Ormiński, salezjanin (salezjanie to członkowie Towarzystwa św. Franciszka Salezego, założonego w 1859 przez ks. Jana Bosko), prowadził swoją duszpasterską posługę m.in. w Rumi.

Nasz patron ksiądz Ormiński, dyrygent i kompozytor, autor „Apelu Jasnogórskiego” ma w swoim życiorysie również kartę heroiczną – udział, jako kapelan szpitala na Powiślu, w Powstaniu Warszawskim. Po wybuchu II wojny światowej ks. Stanisław został zaprzysiężony w Armii Krajowej. Na jego ręce wielu żołnierzy składało przysięgę.  W 1944 roku podczas tragicznego, krwawego Powstania Warszawskiego, służył posługą kapłańską żołnierzom Grupy Bojowej AK „Krybar” i w szpitalu przy ulicy Foksal. Spowiadał, odprawiał msze święte w podwórkach i na klatkach schodowych, chował poległych.

Po wojnie ksiądz zajął się pracą duszpasterską, dydaktyczną oraz muzyczną placówkach prowadzonych przez księży salezjanów. Zarażał innych miłością do muzyki. Największym jego sukcesem było napisanie w 1956 roku melodii Apelu Jasnogórskiego. Melodia „Apelu Jasnogórskiego” jest znana i śpiewana przez Polaków na całym świecie.

W 1961 roku  ksiądz Ormiński rozpoczął pracę w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, gdzie prowadził   działalność wydawniczą, chór „Lira” oraz chór „Rumowia”. Zorganizował i prowadził orkiestrę dętą oraz scholę.  Wraz z  chórem koncertował we Francji, Włoszech, Watykanie i w Niemczech. Posługa trwała nieprzerwanie aż do jego śmierci w czerwcu 1987 roku.

W Rumi cennych śladów działalności  księdza  jest bardzo wiele. Członkowie Chóru „Lira” kultywują pamięć o założycielu zespołu i wybitnym muzyku. W kościele NMP Wspomożenia Wiernych organizowane są wystawy i koncerty, poświęcone ks. Stanisławowi Ormińskiemu. Utrzymywany jest serdeczny kontakt z jego rodziną. Jego imieniem nazwano jedną z ulic tego miasta, a przed świątynią parafialną, w której pełnił posługę duszpasterską, wystawiono mu piękny pomnik. Pamiątkowa tablica ku czci księdza znajduje się w Kaplicy Cudownego Obrazu Królowej Polski na Jasnej Górze.

Postać naszego patrona, wybitnego muzyka i kompozytora, patrioty, humanisty i wychowawcy młodzieży, rozsławia festiwal muzyki religijnej.  Spełnia on ważną rolę edukacyjną. Festiwal stał się jedną z najbardziej liczących się festiwali muzyki religijnej w Polsce.