Nowe wymagania egzaminacyjne ósmoklasistów

W 2021 roku egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej.

Minister Edukacji i Nauki, po analizie wyników ubiegłorocznych egzaminów i biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiczną, uznał, że w 2021 r. egzaminy powinny być przeprowadzone na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy programowej.

MEiN ogłosił, że ma opracowaną propozycję wymagań egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, którą teraz poddaje publicznej dyskusji. Zmianie powinny ulec arkusze egzaminacyjne. Do końca grudnia br. będą gotowe przepisy i aneksy do informatorów, dzięki którym można przygotować się do egzaminów według wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych przedmiotów.  Zakres wymagań egzaminacyjnych na rok szkolny 2020/2021 będzie dotyczył egzaminów wyłącznie w bieżącym roku szkolnym (2020/2021).