Zdjęcia pamiątkowe z naszej szkoły zapraszamy do odbioru

We wtorek 24 listopada 2020 r. rozpoczyna się sprzedaż zdjęć z październikowych sesji szkolnych. Sprzedaż prowadzi Rada Rodziców w sali nr 1 w szatni, zgodnie z poniższym grafikiem:

Klasy 4 – 8 => wtorek 24.11 od 17:30 do 18:30 / piątek 27.11 od 17:30 do 18:30 / środa 02.12 od 18:00 do 19:00

Klasy 1 – 3 => środa 25.11 od 17:30 do 18:30 / czwartek 26.11 od 17:30 do 18:30 / wtorek 01.12 od 17:10 do 18:00

Cenny można sprawdzić w załączonym cenniku. Rada Rodziców prosi o przynoszenie odliczonych kwot.

Istnieje możliwość domówienia odbitek lub dowolnych produktów z firmy MAWI, należy w tym celu napisać maila na adres radasp8rumia@gmail. com i wysłać zdjęcie zdjęcia, które chcą Państwo domówić oraz szczegóły zamówienia.