Konkurs świąteczny dla dzieci uczęszczających do świetlicy

Zbliżają się wyjątkowe święta Bożego Narodzenia. Mimo też wyjątkowej sytuacji ich atmosfera, idea, barwa, a nawet smak świąt nie zmienią się aż tak bardzo, by utraciły one sens.

Świelicowy Konkurs na kartę bożonarodzeniową

Zapraszamy wszystkie dzieci świetlicowe do udziału w konkursie plastycznym na bożonarodzeniową  kartkę świąteczną. Organizatorem konkursu jest nasza świetlica szkolna.

Konkurs polega na wykonaniu kartek świątecznych, które zostaną przekazane naszym medykom, którzy teraz mają tak wiele pracy i tak duża na nich spoczywa odpowiedzialność.

Cele konkursu:

  • Pogłębienie wiedzy na temat tradycji i zwyczajów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.
  • Rozwijanie wyobraźni,  umiejętności wypowiedzi artystycznej oraz sprawności manualnej.
  • Poszerzenie wiadomości na temat technik plastycznych.
  • Prezentacja talentów plastycznych.
  • Promowanie rodzinnego, wspólnie spędzanego czasu.

Warunki uczestnictwa :

  • Zadaniem uczestników jest wykonanie kartki bożonarodzeniowej o wymiarach 14 x 20 (kartka formatu A4, mały blok – złożona na pół).
  • Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.
  • Praca powinna być wykonana przez dziecko (rodzic może tylko pomóc)

Termin: do 17.12.2020r.  – prace składamy w świetlicy szkolnej.

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i ofiarowane naszym dzielnym medykom. 

Wychowawcy świetlicy

Jolanta  Lewandowska    Dorota Pawłowska  Wiktoria Lubecka  Wojciech Głuchowski