Ważne daty ze szkolnego kalendarza. Są zmiany.

Zmiany w szkolnym kalendarzu.

  • Zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Edukacji i Nauki nauka zdalna obowiązuje do 03.01.2021 r.;
  • Ferie zimowe (przesunięte i w jednym terminie) będą trwały od 04.01.2021 do 17.01.2021 r. W czasie ferii świetlica szkolna nie pracuje. Działają oddziały przedszkolne.
  • Do dnia 17.12.2020 r. wystawiamy oceny proponowane – niedostateczne z przedmiotów oraz nieodpowiednie i naganne z zachowania.
  • O ocenach proponowanych nauczyciele informują uczniów, a rodziców przez e-dziennik – odebranie wiadomości przez rodziców jest dowodem przyjęcia przez nich informacji. Zwracam się też do Rodziców o motywowanie uczniów do zdobywania i poprawienia ocen.
  • W czasie przerwy świąteczno-noworocznej tj. od 23-24.12.2020 r. oddziały przedszkolne pracują normalnie, w dniu 24.12.2020 r. do godziny 13.00, w dniach 28-31.12.2020 r. pracują normalnie, w dniu 31.12.2020 r. do godziny 13.00. Według w/w harmonogramu pracuje także świetlica szkolna.
  • Wystawienie ocen na koniec semestru zostaje przesunięte ze względu na termin ferii zimowych na dzień 5.02.2021 r.
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych – tzw. dyrektorskie zostają przesunięte z 04 i 05.01.2021 r. na 30.04.2021 r. i 04.05.2021 r. W tych dniach oddziały przedszkolne oraz świetlica pracują normalnie.
  • Egzaminy próbne klas ósmych z wydawnictwem Operon odbędą się w dniach 16-18.02.2021; 16.02.21 – język polski; 17.02.21 – matematyka; 18.02.21 – język nowożytny. Szczegółowy plan pozostałych zajęć dydaktycznych w tych dniach podamy w późniejszym terminie.

Marzena Górska