Laureaci konkursu czytelniczego ze znajomości historii „O psie, który jeździł koleją” wg. Romana Pisarskiego

Konkurs czytelniczy ze znajomości lektury „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego
/ klasy III/

Niemczynowicz Martyna – klasa IIIA
Wowak Zuzanna – klasa IIIC
Kruczek Juliusz – klasa IIIA
Kiluk Natalia – klasa IIIA
Kubler Julia – klasa IIIC
Antoniewicz Paweł – klasa IIIC
Tuczyński Wincenty – klasa IIIB

Uczniowie  wykazali się bardzo dobrą znajomością lektury. Wszystkie odpowiedzi były poprawne.

GRATULUJEMY !!!

nauczyciele le biblioteki szkolnej Grażyna Ostrowidzka i Lucyna Chrobocińska