Konkurs plastyczny „Dziecięcy atlas ptaków zimujących w Rumi”

Ogłaszamy konkurs plastyczny „Dziecięcy atlas ptaków zimujących w Rumi”

Regulamin konkursu

Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi.

Partnerem konkursu i fundatorem nagród jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku.

Celem konkursu jest wyłonienie najpiękniejszych prac plastycznych, przedstawiających ptaki zaobserwowane przez dzieci np. przy karmnikach, na gałęzi, pozostające na zimę w Polsce.

Oceniane będą jedynie prace indywidualne.

Technika wykonania pracy jest dowolna – rysowanie, malowanie, wyklejanie itd. Format pracy min. A4.

Konkurs przewidziany jest dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Rumi, z klas I-III.

Termin złożenia prac mija 26 lutego 2021.

Prace konkursowe należy opisać (na odwrocie pracy): imię, nazwisko, klasa

W konkursie nie mogą brać udziału prace, które zostały wcześniej nagrodzone ani te, które są aktualnie zgłoszone do innego konkursu.

Prace należy zgłosić za pośrednictwem nauczyciela/indywidualnie do biblioteki szkolnej.

Nagrodami w konkursie będą książki przyrodnicze dostosowane wiekiem do odbiorców.

Dodatkową nagrodą dla klasy o największej liczbie wyróżnień będzie karmnik dla ptaków (do wspólnego zmontowania) wraz z karmą. Karmnik będzie można ustawić na terenie szkoły a zwycięska klasa będzie jego opiekunem.

Wyróżnione/nagrodzone/prace laureatów konkursu zostaną wyeksponowane na terenie szkoły.

 

(Fot. AdobeStock)