XIII Międzyszkolny Konkurs Poezji Anglojęzycznej

Zapraszamy uczniów z klas II-III szkoły podstawowej do udziału w kolejnej edycji konkursu. W tym roku uczestnicy przygotowują wersje online swoich wystąpień w postaci nagranych recytacji wierszy w języku angielskim wraz z dodatkowymi środkami wyrazu artystycznego w postaci rekwizytów i odpowiednich kostiumów.

Nagrania należy dostarczyć nauczycielom edukacji językowej do 23 lutego 2021 r. do godziny. 12:00.

Następnie komisja konkursowa w składzie: p. Barbara Bryłka (przewodnicząca) oraz p. Katarzyna Bielińska (członek komisji ds. artystycznych) oceni prace uczniów i wytypuje trzy najlepsze prezentacje. Nagrania tych dzieci będą reprezentowały szkołę na etapie miejskim.

Dla wszystkich uczestników przewidzieliśmy pamiątkowe dyplomy, a dla zwycięzców nagrody. Sponsorem szkolnego etapu konkursu peotyckiego jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 8 w Rumi.

Dziękujemy serdecznie za wsparcie, szczególnie p. Anecie Kazaneckiej.

Dużo satysfakcji z przygotowań i sukcesów wszystkim dzieciom życzą organizatorzy – nauczyciele edukacji językowej.

Piotr Kopciewicz