Jak i kiedy składać wnioski do oddziałów przedszkolnych

Wniosek wraz z oświadczeniami do rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022:

wypełnione  dokumenty wraz ze wszystkimi załącznikami należy wrzucać do urny mieszczącej się w wejściu do szkoły w terminie od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.  Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia, które znajduje się w załącznikach w zakładce REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22 należy składać w terminie od 22 marca 2021 do 26 marca 2021 r. po zapoznaniu się z listą zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych kandydatów , która zostanie wywieszona w przedsionku szkoły 22 marca 2021 r.