Konkurs z okazji Dnia Ziemi 22.04.2021 r.

Świetlica szkolna i nauczyciele przedszkola ogłaszają ekologiczny konkurs
plastyczny z okazji Dnia Ziemi.

Jeśli lubisz rysować, malować, tworzyć i wymyślać, weź udział w naszym konkursie!

Cele konkursu:

  1. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród uczniów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w różnej postaci.
  2. Zachęcenie uczniów do działania na rzecz ochrony środowiska.
  3. Kształtowanie wyobraźni plastycznej, kreatywności, inspirowanie do aktywności twórczej.
  4. Rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, jako jednej z form artystycznego wyrazu.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków i uczniów klas I – III.

Zakres tematyczny: „Ekologiczna zabawka”.

Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy przestrzennej – zabawki, wykorzystując surowce wtórne. Z pozoru nieatrakcyjne „ odpadki” jak rolki po ręcznikach papierowych, po papierze toaletowym, kapsle, zakrętki, pudełka, plastikowe butelki, skrawki materiałów, kawałki folii, puszki po napojach oraz gazety można wykorzystać do stworzenia własnych prac plastycznych.

Zasady uczestnictwa:

  1. Każdy z uczestników przygotowuje tyko jedną pracę konkursową.
  2. Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać do dnia 29.04.2020r.  jako załącznik do wiadomości e-mail na adres: sp8pedagog@gmail.com

Zasady oceny prac konkursowych:

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

– związek pracy z tematem konkursu,
– różnorodność wykorzystanych materiałów,
– wartość artystyczna i oryginalność pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi po powrocie do szkoły.
Prace konkursowe będzie można oglądać na e-wystawie na stronie naszej szkoły.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Jolanta Lewndowska
Anna Szlas
Magdalena Magiera
Piotr Kopciewicz
Agnieszka Erdmann