Wyniki egzaminów ósmoklasistów. Jak je odczytać?

CKE informuje, że wyniki egzaminów ósmoklasisty mają być znane 2 lipca br.  9 lipca br. uczniowie klas VIII będą mogli odebrać zaświadczenia o wynikach niezbędne w procesie rekrutacji do szkoły średniej. Wychowawcy klas powiadomią o godzinach odbioru.

Wyniki można sprawdzić w internecie na stronach internetowych Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Są opublikowane 2 lipca 2021 r. w systemie ZIU (SIOEO).

Uczniowie logują się do systemu za pomocą numeru PESEL oraz hasła otrzymanego w szkole. Po wpisaniu identyfikatora i hasła wyświetli się strona z danymi osobowymi ucznia i wyniki z poszczególnych egzaminów.

Egzamin ósmoklasisty odbył się od 25 do 27 maja. W tym roku w związku z epidemią Covid-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu ub.r., a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wynik egzaminu wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej.