Szkolna stołówka zaprasza w sierpniu

Zapraszamy do korzystania ze smacznych i pożywnych posiłków dla wszystkich dzieci przedszkolnych w sierpniu, tj. od poniedziałku 2 sierpnia br. do 31 sierpnia 2021 r.

Wpłaty dokonuje się na konto do każdego 10-tego każdego miesiąca
Bank Rumia Spółdzielczy 21 8351 0003 0041 8717 2000 0030
z tytułem: nazwisko i imię dziecka oraz grupa.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Grupa przedszkolna – 4 posiłki (22 dni ) 220,00 zł

Grupa przedszkolna – 3 posiłki (22 dni ) 176,00 zł

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr. telefonu 58-671-07-90 w. 356 lub e-mailowo: weckowicz@rumia.edu.pl

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.