Program „Dobry start” – przypomnienie

Przypominamy, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach programu „Dobry Start” przelewa na konta rodziców i opiekunów środki finansowe na szkolne „wyprawki”.
Od 1 lipca br. rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie „300 plus” z programu „Dobry Start”. W tym roku można to zrobić jedynie elektronicznie – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Emp@tia. Pieniądze są wypłacane wyłącznie na rachunek bankowy. Wnioski o wsparcie można składać do 30 listopada 2021 r.
Dodatkowa pomoc potrzebna jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach, np. postępowań wyjaśniających. Elektroniczne składanie wniosków pozwala uniknąć wielu błędów, które występowały w poprzednich latach.
Świadczenie z programu „Dobry start” wynosi 300 zł i jest przyznawane raz w roku na dziecko uczące się, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia lub 24. w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami.

Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na jego temat na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu). Na PUE ZUS znajdzie się korespondencja z ZUS w sprawie wniosku o świadczenie (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmawiająca przyznania świadczenia).