Egzamin Ósmoklasisty 2022

Egzamin Ósmoklasisty 2022

Uczniów klas VIII oraz rodziców prosimy  o zapoznanie się zamieszczonymi informacjami/dokumentami dotyczącymi organizacji i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Egzamin zostanie przeprowadzony w dniach 24-26.05.2022.

Najważniejsze terminy:

  • do 30.09.2021 należy złożyć wypełniony załacznik nr 3a dotyczący wyboru języka obcego
  • do 15.10.2021 należy złożyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na podstawie której zostaną ustalone dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty  (nie dotyczy to uczniów, których opinie są już dostarczone do szkoły)
  • do 22.11.2021  dyrektor szkoły poinformuje rodziców o proponowanych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty
  • do 26.11.2021 rodzice zobowiązani są do podpisania w szkole oświadczenie o korzystaniu lub nie korzystaniu ze wskazanych sposobów dosotowania

 

Szczegółowe inofmracje dostępne są w poniższych załącznikach oraz na stronie OKE e82022informacja

Egzamin ósmoklasisty – prezentacja dla rodziców