Apel porządkowy na nowy rok szkolny

W środę 22.09.2021 r.  odbył się pierwszy w nowym roku szkolnym apel porządkowy dla uczniów klas I-VIII.

Jak to zwykle bywa na początku roku szkolnego jest kilka ważnych spraw do przekazania uczniom. Prowadzącymi  apel była pani wicedyrektor Anna Bandura oraz pedagog szkolny pani Anna Okrój. Pani wicedyrektor zwróciła uwagę na bezpieczne zachowanie dzieci w szkole, kulturę osobistą oraz przestrzeganie ładu i porządku. Każdy uczeń powinien wiedzieć, że w trakcie przerwy ma dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów. Nie może uczestniczyć w zabawach grożących wypadkiem. Szczególnie bezpiecznie trzeba zachować się podczas wchodzenia oraz wychodzenia z klas i ze szkoły, a zwłaszcza na schodach. Niedopuszczalne jest popychanie kolegów, czy szarpanie. Wchodzimy i schodzimy zawsze prawą stroną trzymając się poręczy. Po przerwie wszyscy uczniowie mają obowiązek ustawić się parami i czekać na nauczyciela.

Pani pedagog Anna Okrój zwróciła uwagę na zachowanie się na stołówce szkolnej oraz w szatni. Poruszono kwestię kultury  osobistej, zwrócono uwagę, że o kulturze człowieka świadczy sposób, w jaki się odnosi do innych ludzi – czy potrafi się ukłonić, powiedzieć: „Dzień dobry”, czy przepuści przodem koleżankę lub starszą od siebie osobę, czy ustąpi miejsca.

Kulturalny człowiek nie krzyczy i nie używa wulgaryzmów, nie zostawia po sobie śmieci i nie dopuszcza, by wokół niego było brudno. Jeśli widzi leżący papierek, podnosi go. Pani dyrektor przypomniała, że szkoła to nasz wspólny dom i powinniśmy o niego wszyscy dbać. Jesteśmy odpowiedzialni za jej wygląd i dobre imię. Na to, jaka jest opinia o szkole, ma wpływ każdy uczeń – to, w jaki sposób o niej mówi i jak ją reprezentuje na zewnątrz.

Tego samego dnia obchodziliśmy dzień bez samochodu. Koordynatorami akcji była pani Agnieszka Erdman, Pani Anna Okrój oraz pan Piotr Kopciewicz i pani Anna Szlas

Dzień bez Samochodu to międzynarodowa kampania proekologiczna organizowana  corocznie 22 września. Wieńczy ona obchodzony od 16 września Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (Tydzień Mobilności). 

Społeczność naszej szkoły już od kilku lat włącza się do tej pożytecznej akcji: osoby które zrezygnowały tego dnia z jazdy samochodem i przybyły pieszo, rowerem lub środkami komunikacji miejskiej, zostały nagrodzone upominkami.

         SERDECZNIE DZIĘKUJEMY  WSZYSTKIM, KTÓRZY DALI SIĘ PRZEKONAĆ I NIE KORZYSTALI  TEGO DNIA Z SAMOCHODU.