Wracamy do tradycyjnego, stacjonarnego trybu pracy szkoły

10 stycznia 2022 r. uczniowie, w tym uczniowie Ósemki, wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w naszej szkole odbywa się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa – przy optymalnych warunkach nauki – oraz dbałość o zdrowie, w tym o aspekty psychologiczne i psychiczne, to priorytetowe cele całego środowiska oświatowego. Aby nauka w trybie stacjonarnym, mimo stanu epidemii, trwała jak najdłużej, zachęcamy i rekomendujemy, aby prowadzić rozsądne i profilaktyczne działania w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego.   Konieczne jest przestrzeganie aktualnych przepisów prawa dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w czasie epidemii, z uwzględnieniem specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych.

W organizacji pracy szkoły konieczne jest zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, w miejscach wspólnych, a także ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.   Obowiązuje nakaz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, w sytuacji, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (Obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej został uregulowany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Uczniowie i rodzice powinni ten obowiązek respektować. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Działania o charakterze edukacyjnym dotyczące promowania zdrowia, aktywności fizycznej i roli szczepień są stałym elementem pracy szkoły.

Przypominamy! Bez zmian pozostają terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2021/22. Ostatnia tura ferii rozpocznie się 14 lutego br. i obejmie dzieci i młodzież z województw lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.