Stołówka zaprasza na obiady w lutym br.

Zapraszamy wszystkich uczniów i przedszkolaków Ósemki do korzystania z posiłków w naszej szkolnej stołówce.

Wpłaty za posiłki dokonuje się na konto do 10-tego każdego miesiąca
Bank Milenium 08 1160 2202 0000 0005 0425 3123
z tytułem: nazwisko i imię dziecka, klasa, za jaki miesiąc płatność.

Proszę o terminowe dokonywanie wpłat.

Opłata za obiady w lutym 2022 r. wynosi:

9 dni x 3,50 zł = 31,50 zł

Grupa przedszkolna – 4 posiłki (20 dni) = 200,00 zł

Grupa przedszkolna – 3 posiłki (20dni) = 160,00 zł

Obiady wydawane na przerwach obiadowych:

I  przerwa 11:00

II przerwa 12:00

III przerwa 13:05

Rodzice zgłaszają nieobecność dziecka pod nr/ telefonu 58-671-07-90 w 352 lub e-mailowo t.weckowicz@rumia.edu.pl

Odpisy za nieobecności dziecka dokonywane są od następnego dnia po zgłoszeniu.

Możliwość odpisów obiadów w następnym miesiącu.